LOGO1 

 

ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Κοδριγκτώνος)

-------------*------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------*------------

Το ημερολογιακό έτος 2017, που σήμερα πέρασε στην Ιστορία, υπήρξε φορτισμένο από πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα ποικίλλης σημασίας.

Τους πρώτους μήνες του έτους σημάδεψε η από ετών μεθοδευμένη, με θεατρική παραπλανητική συμπεριφορά, των δύο γνωστών πρωταγωνιστών συνωμοσία για την κατάληψη της εξουσίας με παράνομες και βαθύτατα αντιτεκτονικές ενέργειες προς εκπαραθύρωση της νόμιμης ηγεσίας του Τάγματος.

Αυτοί, και κατά τα λοιπά αχαρακτήριστοι και ανεπίγνωστοι, ακολουθήθηκαν από ομάδα συνοδοιπόρων τους, που αγνοούσαν και τα στοιχειώδη Θέσμια του Τεκτονισμού πλήν όμως δεν κατάφεραν τίποτε άλλο παρά μια μικρής σημασίας διάσπαση, της οποίας θα φέρουν εσαεί το όνειδος μαζί με αυτό της ισόβιας διαγραφής τους από το Τάγμα.

Το Τάγμα μας δεν έδωσε καμμία συνέχεια στα γεγονότα αυτά, σε αντίθεση με τους επίορκους, που επιδόθηκαν και επιδίδονται σε μία απίστευτη λαγνεία δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και αναλύσεων για τις ενέργειές τους και μία εκ νέου απόπειρα διείσδυσης στα Τεκτονικά Σώματα της Γαλλίας και στην Conféderationτων Ευρωπαϊκών Τεκτονικών Στοών.

Κατά μήνα Μάρτιο 2017 στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η ενθρόνιση του νέου Ύπατου Μεγάλου Ταξιάρχου και αφ’ ετέρου συνεδρίαση της Allianceτων Υπάτων Συμβουλίων του Κόσμου. Το Ύπατο Συμβούλιό μας εκπροσωπήθηκε από Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Ανθύπατο και τον Μ:.Καγκελάριο. Οι επίορκοι δεν ετόλμησαν να εμφανισθούν. Η αντιπροσωπεία μας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει όλους τους Ύπατους Μεγάλους Ταξιάρχες για τα γεγονότα στον Α. και Α.Σ.Τ. στην Ελλάδα, τόσο στην Μεγάλη μας Στοά, όσο και στο Ύπατο Συμβούλιο. Οι Ύπατοι Μεγάλοι Ταξιάρχες της Γαλλίας και του Βελγίου (με την μεγαλύτερη επιρροή στον Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο Τεκτονισμό του Α. και Α.Σ.Τ.) δεν έδωσαν καμμία σημασία στις κινήσεις των επιόρκων.

Κατά μήνα Ιούνιο 2017, κατά τα συνήθη επί εικοσαετία, το Ύπατο Συμβούλιό μας έλαβε την πρόσκληση του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας για συμμετοχή στις ετήσιες εκδηλώσεις του. Ο ιδιοποιούμενος το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου απέστειλε αντιπροσωπεία, η οποία όμως αποπέμφθηκε με τρόπο ωμό και από το Ύπατο Συμβούλιο της Γαλλίας και από το Τεκτονικό Μέγαρο της οδού Puteauxαρ. 8. Την επομένη ημέρα αντιπροσωπεία του ιδιοποιούμενου την ιδιότητα του Μεγάλου Διδασκάλου της Μ.Σ.Τ.Ε. του Α. και Α.Σ.Τ. εμφανίστηκε στην Conféderationτων Ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών. Ταυτοχρόνως εμφανίστηκε και η αντιπροσωπεία της Μεγάλης μας Στοάς αποτελούμενη από τον Μέγα Διδάσκαλο και τον Μέγα Θησαυροφύλακα. Τόσον ο Μέγας Διδάσκαλος της Μ.Σ.Τ. της Γαλλίας όσο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Conféderation, ευρισκόμενοι προ του προβλήματος, αποφάσισαν την μη είσοδο της Ελλάδος μέχρι την εκκαθάριση της κατάστασης. Η προσπάθειά τους να επιτύχουν με διείσδυση την έμμεση αναγνώριση της υποτιθέμενης κανονικότητάς τους απέτυχε παταγωδώς.

Τέλος κατά μήνα Δεκέμβριο 2017 το Ύπατο Συμβούλιό μας προσκλήθηκε στις εκδηλώσεις και τελετές του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας. Κατ’ αυτές παρέστη ο Κραταιώτατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης μας φίλτατος αδελφός Ιωάννης Βασιλείου. Κατά τις συνεδριάσεις, γεύματα, δείπνα και τελετές ο Ύπατος έτυχε θερμότατης υποδοχής και εκδηλώσεων φιλίας και εκτίμησης από όλους τους παρόντες Ευρωπαίους και Αφρικανούς Ύπατους Μεγάλους Ταξιάρχες, τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας, τους παραστάντες στην εορτή του Τάγματος περίπου 10 πρώην Μεγάλους Διδασκάλους της Μ.Σ.Τ. Γαλλίας, τον Μέγα Διδάσκαλο της Μ.Σ.Τ. της Γαλλίας και τους Αξιωματικούς του και τον Πρόεδρο της Conféderationτων Ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών Κραταιό αδ:. AlainGraesel, που τον παρεκάλεσε να διαβιβάσει τους θερμότατους χαιρετισμούς του στον Ενδοξώτατο Μέγα Διδάσκαλό μας Κωνσταντίνο Σαμπατακάκη.

Η θέση του Τάγματός μας τόσο στο Ευρωπαϊκό, όσο και στο Παγκόσμιο Τεκτονικό γίγνεσθαι παραμένει αμετακίνητη.

Στο Ύπατο Συμβούλιό μας τα φιλοσοφικά εργαστήρια λειτούργησαν κανονικά και πραγματοποιήθηκαν μυήσεις σε 4ο, 9ο, 28ο και 30ο βαθμούς. Κατά το Νέο Έτος 2018 θα πραγματοποιηθούν και οι μυήσεις στον 14ο και 18ο βαθμούς.

Το Τάγμα μας πλέει σε ήρεμα νερά και ασκεί τον πράγματι Α. και Α.Σ.Τ., που γνωρίζει σε βάθος, και όχι σε κατ’ επίφαση προβολές προσώπων. Το 2018 προοιωνίζεται Αίσιο και κατευθυνόμενο προς το Φως. Πορευόμαστε στις οδούς που χαράχτηκαν για εμάς!

                                       Ανατολή και Ζενίθ Αθηνών 15.01.18.

             Από την Μεγάλη Καγκελαρία του

                        Υπάτου Συμβουλίου.